Вршњачки тимови о/за права детета у партнерским школама, у Врању

Нова генерација ученика шестог разреда и седмог разреда партнерских школа, у Врању, кроз дводневну обуку “Права детета у образовању и акционо планирање” у оквиру пројекта Образовање за права детета и у 2018. су подстакнути на стицање додатних знања и вештина из области права детета.

После обуке ученици су у својим школама формирали “Вршњачки тим за права детета” који активно делује у школи и широј заједници, кроз вршњачке радионице и акције, у циљу промоције и заштите права детета.

Деветогодишњи пројекат у Врању реализује УГ „NEXUS-Врање“ у партнерству са ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ преко УЦПД а финансира Песталоци дечја фондација.

Основци из Врања на програму размене у Швајцарској

У оквиру пројекта Образовање за права детета, група од 40 основаца 2003/2004. годиште у пратњи 6 водитеља у периоду 20.03-03.04.2018. борави у Дечјем селу, у Трогену.

Током радне недеље учесници програма размене из Србије и Босне и Херцеговине су кроз интерактивне радионице подстицани на усвајање и практиковање знања и вештина о правима детета у циљу одговорног учешћа у демократском друштву.

Деца из Врања су кроз презентацију представили своју земљу, град, културу и обичаје.

Заједно са својим водитељима Наташом Додић, Дејаном Катанчевићем, Домником Трајковић, Гораном Станојевићем, Невенком Арсић, Весном Миљковић-Ђорић деца током викенда обилазе знаменитости Швајцарске.

Пројекат у Врању реализује УГ „NEXUS -Врање“ у партнерству са ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“, преко УЦПД из Ужица а финансира Песталоци дечја фондација.

Програм позитивног понашања

Иако је већина запослених у партнерским школама „Стефан Немања“ и „Учитељ Таса“ у току свог школовања изучавала начине дисциплиновања ученика, примену ресторативне дисциплине и позитивног дисциплиновања, што је утврђено применом Индекса остварености права детета, сматрало се да је потребно организовати додатно стручно усавршавање, што је акционим планом и планирано.

У складу са тим је током марта реализован акредитован тренинг „Програм позитивног понашања у школи“ за укупно 43 учесника из обе школе. Циљ обуке је био јачање капацитета наставника и стручних сарадника за појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи и саветовање њихових родитеља, примењујући интерактивне методе учења. Кроз специфичне циљеве програма утицано је и на јачање компетенција наставника, стручних сарадника за подршку развоју личности ученика у оквиру приоритетне области стварања толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације. На овај начин се директно утиче на поштовање права детета у складу са Конвенцијом.

Примена научених метода ће свакако осигурати одрживост ове мере, нарочито јер је евалуација обуке показала да преко 90% учесника планира да примени методе у свом даљем раду.
Реализована обука је део акционих планова обе партнерске школе, и као таква је саставни део пројекта „Образовање за права детета“, коју спроводи Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб, уз помоћ Песталоци дечије фондације.

Тренинг о медијацији и радионице у школaма

Након обуке за вршњачке медијаторе која је одржана крајем фебруара 2018. године за 32 ученика партнерских школа „Стефан Немања“ и „Учитељ Таса“, ученици су започели са реализацијом радионица за своје вршњаке.

 

Четвородневни тренинг за вршњачке медијаторе је укључио 31 учесника ВИ разреда из обе партнерске школе, од тога 16 дечака и 15 девојчица, у складу са планом о већој родној равноправности и афирмативном акцијом у погледу већег укључивања дечака у пројектне активности. Ови ученици су започели спровођење 20 радионица по школи, које ће укључити преко 500 ученика, који ће на овај начин бити упознати са концептом и значајем вршњачке медијације,
Обзиром да су учесници тренинга били у могућности да се опробају у улози вршњачких медијатора током последњег дана тренинга, у сарадњи са школским тимом за медијацију они су постали и званични школски вршњачки медијатори, а током радионица ће се представити осталим ученицима како би они знали коме могу да се обрате у случају конкфликта.

Реализована активност је део пројекта „Образовање за права детета“, коју спроводи Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб, уз помоћ Песталоци дечије фондације.

Обука за ученике ОШ „Нада Матић“ у Ужицу

У ОШ „Нада Матић“ у Ужицу, реализована је обука за Ученички парламент, 11. и 18. марта 2018. године. Обуком је обухваћено 30 ученика шестог разреда, а реализовале су је Оливера Шуљагић и Марина Лазић, чланице школског Тима за реализацију пројекта „Образовање за права детета“. Пројекат спроводи Ужички центар за права детета, уз подршку Песталоци дечије фондације.

Први дан обуке започео је Причом о мом имену и заједничким доношењем правила радионичарског рада. Уследиле су радионице: Појам људских права и права детета, Конвенција о правима детета, Предрасуде и стереотипи и Дискриминација. Други дан обуке посвећен је насиљу, злостављању, занемаривању и партиципацији. Након тога бавили смо се планирањем, што је резултирало конкретним планом акција из области партиципације, које ће ученици реализовати у наредном периоду. Обука је завршена рекапитулацијом и евалуацијом – попуњавањем Упитника за децу о одржаној обуци и испитивањем степена задовољства обуком посредством евалуационе технике „мета“.

Веома изражена мотивисаност, заинтересованост, радозналост, спремност за рад и дискусију, активно учешће ученика у свим радионицама, слободно изражавање мишљења о датим темама и поштовање договорених правила рада, показатељ су успешно реализоване обуке и остварености постављених циљева.  

Марина Лазић

ОБУКА – ПАРТИЦИПАЦИЈА ДЕЦЕ У ОБРАЗОВАЊУ

За наставнике наше и Прве основне школе краља Петра II одржана је још једна обука из акредитованог програма „Разумевање и применаИндекса – индикатори остварености права детета у образовању“ (област партиципација).

Обука је одржана 24. фебруара 2018. године, у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању Ужице, а реализаторке су биле Јелена Жунић Цицварић и Александра Мутавџић.

Наставите читање

ОБУКА УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У УЖИЦУ

У суботу и недељу, 10. и 11. марта 2018. године, у оквиру пројекта Образовање за права детета подржаном од стране швајцарске Песталоци дечије фондације,  у Првој основној школи у Ужицу је одржана обука за 31 ученика шестог разреда.

Наставите читање

Одржан координацијски састанак ПЦФ партнера

У Краљеву је 2. и 3. марта 2018. године одржан редован координацијски састанак партнера на пројекту „Образовање за права детета“, подржаног од стране Песталоци дечије фондације. Након излагања партнера о реализацији активности из акционог плана, дискутовано је о критеријумима за стицање статуса Молед школе о правима детета, мониторинг посетама партнерским школама, као и о предстојећој евалуацији друге трогодишње фазе пројекта.

Реализован семинар „Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању“

Ужички центар за права детета је у суботу, 24. фебруара 2018. године,  реализовао акредитовани семинар „Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању“, у простору Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, у Ужицу. Реч је о In school тренингу који се реализује у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, подржаног од стране Песталоци дечје фондације.

Наставите читање

Активност „In school trening“ у партнерским школама

Почетком фебруара је започео нови циклус активности „In school trening“ који је обухватио обуке и консултације у партнерским организацијама и школама у Краљеву, Нишу, Сокобањи, Књажевцу. 

Активност се реализује у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ подржаног од стране Песталоци дечје фондације.

Наставите читање