Семинар “Права детета у образовању“

У Краљеву је 21. и 22. фебруара 2015. одржан целодневни семинар “Права детета у образовању“ за ученике и ученице ОШ “Светозар Марковић“ и “Чибуковачки партизани“. Осим уопзнавања са пројектом, теме са којима су се одабрани основци упознали су биле: права и потребе, упознавање Конвенције о правима детета, права и одговорности .

На овај начин добили смо ученике оснажене за примену права детета, посебно у образовном сиситему.

Права детета за наставнике у Нишу

У циљу унапређења поштовања права детета Отворени клуб је и oве године спровео обуку за групу наставника, учитеља и васпитача из ОШ “Учитељ Таса” и ОШ “Стефан Немања“ у Нишу. Тродневна обука је одржана у периоду од 20. до 22. фебруара 2015. године и састојала се од дводневног програма „Права детета у образовању“ и једнодневног програма „Индикатори остварености права детета у образовању“.

Посебна пажња посвећена је праву на партиципацију и недиксриминацију, а учесницима је представљен велики број корисних садржаја који могу да користе у свом даљем раду, као што су различите вежбе и игре, приручник са радионицама за децу, ресуср пакет са наставним јединицама, индекс права детета и остали корисни материјали. Учесницима је такође пружено основно знање о методолошким техникама и индикаторима и презентован инструмент који им може послужити као помоћно средство у процесу самоевалуације и процени развијености школе у сфери права детета.

Састанак представника ПЦФ-а, УЦПД-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја

У четвртак 12. фебруара 2015. године у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак руководства пројекта „Образовање за права детета“, представника Песталоци дечије фондације и Министарства. На састанку су разматраи резултати које је пројекат остварио у периоду од 2013 – 2014. године, као и даљи кораци у сарадњи са Министарством у 2015. години.

Састанку су присуствовали, у име Ужичког центра за права детета Радован Цивариц, менаџер пројекта и Јелена Жунић Цицварић, координаторка програма, Славица Кијевчнин – представница Песталоци фондације у Србији и Снежана Вуковић и Јасминка Перуничић Аллен у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Трећи дан обуке наставника у Врању

Осмочасовна, aкредитована обука наставника Индикатори остварености права детета у образовању реализована је 21.2.2015. у просторијама Змајеве школе у Врању. Наставници ове и школе Светозар Марковић су се кроз четири радионице упознали са Индексом, као инструментом за процену остварености/неостварености права детета у образовању. Акционим планирањем наставници су изразили мотивисаност и сензитизацију за унапређење васпитно-образовног процеса.

Обука наставника и у 2015. у Врању

У оквиру пројекта Образовање за права детета је још једној групи од 30 наставника из ОШ Светозар Марковић и ОШ Јован Јовановић Змај, омогућена бесплатна, дводневна, акредитована обука на тему Права детета у образовању. У просторијама Змајеве школе, у периоду од 7-8.фебруара 2015. у подстицајној атмосфери, на интерактиван начин, кроз 8 радионица обрађене су теме из области права детета.Обука је допринела увиђању значаја Конвенције о правима детета од стране присутних наставника и неопходности њене примене и поштовања.

Током календарске године сви наставници који су до сада прошли ову обуку ће у оквиру редовне наставе реализовати најмање 90 часова по школи о правима детета, са циљем промовисања и практиковања образовања за права детета.

Подршка наставницима партнерских школа у Врању за примену ОПД

У новој пројектној години је у обе партнерске школе 29.1.2015. одржан први састанак са циљем пружања даље подршке наставницима у примени образовања за права детета.

Кроз размену досадашњих постигнућа и ресурса договорено је да се током 2015. у оквиру редовне наставе на тему Права детета реализује 90 часова по школи. У обе школе ће по 45 учитеља и наставника, одржати најмање два наставна часа кроз промоцију и практиковање права детета у свим разредима .

Како се примењују права детета у Краљеву

У трећој години реализације пројекта “Права детета у образовању“ Песталоци фондације у Краљеву се успешно развија идеја практичне примене знања о правима детета.

Организација “Имам идеју“ из Краљева представља партнерску подршку основним школама “Светозар Марковић “ и “ Чибуковачки партизани“ које већ трећу годину раде на импленетацији права детета у образовању. Након дводневног семинара “Права детета у образовању“ , одржаног 7. и 8. фебруара 2015. године имамо скоро читаве колективе који су савладали основе Конвенције о правима детета. Осим семинара, наставници креирају и наставне јединице из својих предмета на којима се могу обрађивати и теме у вези са Конвенцијом о правима детета. Све идеје и успешне наставне јединице чине својевртсан ресурс пакеткоји ће бити доступан за све основне школе у Србији.

Наставите читање