Обука деце на тему права детета у ОШ „Нада Матић“ – Ужице

Појам људских права и права детета и упознавање са Конвенцијом о правима детета; шта су стереотипи, предрасуде, дискриминација; врсте насиља, злостављање и занемаривање детета, како их препознати и спречити; која су права, одговорности и обавезе ученика у образованом систему; на који начин ученици могу партиципирати у школском животу и учествовати у доношењу одлука које их се тичу – то су биле неке од тема дводневне обуке за ученике VI и VII разреда, која је у нашој школи одржана у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, 28. и 29. марта ове године.

Обуку су реализовале Марина Лазић и Данијела Илић Мићовић.

И УЧЕНИЦИ СЕ ПИТАЈУ

Након примене „Индекса остварености права детета у образовању“, област партиципација, у ОШ „Светозар Марковић“ у Врању израђен је Акциони план.

Реализација плана има за циљ да унапреди ученички положај и обезбеди ученичко присуство у одлучивању о стварима које су од значаја за њих.

У презентацији уџбеника учествовали су ученици од 1-8. разреда.

Ученици су имали прилику да прелистају уџбенике који су у понуди за следећу школску годину. Pазмене мишљење о уџбеницима са својим другарима, представницима издавачких кућа и наставницима и изнесу свој став.

Координацијски састанак у Нишу 20.-22.март 2015. године

У Нишу је од 20. до 22. марта 2015. годинео држан тродневни координацијски састанак партнерских организација и школа на пројекту Образовање за права детета.

Првог дана координацијског састанка у Нишу, у петак, 20. марта 2015. године организоване су и посете партнерским школама, при чему је тим пројекта „Образовање за права детета“ имао прилике да разговара са ученичким парламентом, наставницима и родитељима. У ОШ Учитељ Таса представници организација и других школа видели су приказ школе некада и сада и учествовалу на Фестивалу права детета, а у ОШ Стефан Немања присуствовали су часу математике са елементима права детета и укључили се у форум представу „Један обичан час“. Већину ових активности осмислила су и припремила деца, уз подршку школских координатора и осталих наставника који чине школски пројектни тим, као и Отвореног клуба из Ниша.

ПРАВА ДЕТЕТА У КРАЉЕВАЧКИМ ШКОЛАМА

У Краљевачким партнерским школама “Чибуковачки партизани“ и “Светозар Марковић“ имали смо динамичну седмицу у пројекту “Образовање за права детета“ удружења “Имам идеју“’. 26.02.2015., 01.03.2015. и 06.03.2015. одржане су радионице са ученицима ОШ “Светозар Марковић“ и “Чибуковачки партизани“ на тему дискриминације, превенције насиља, злостављања и занемаривања деце, сукоба права. Деца су учила и о предрасудама и стереотипима, својој партиципацији , посебно у школском животу, заступању у акцијама за права детета. Као крајњи исход сачинили су план акције.

У истој седмици. 01.03.2015. одржан је семинар “ Индикатори остварености права детета у образовању“ за наставнике обе партнерске школе. На тај начин имали су прилике да се упознају са овим документом који је уствари инструмент за процену остварености права детета у образовању. Покушали смо да идентификујемо све стандарде и мере које су неопходне за успостављање пуног поштовања права детета. Како је један од важних продуката нашег пројекта сачињавање ресурс пакета који могу користити сви наставници Србије, бавили смо се и техникама израде добрих припрема за час у образовању за права детета.

Александра Јованкин,

Имам идеју, Краљево

ОБУКА УЧЕНИКА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ

14. и 15. марта 2015. године, у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу реализована је дводневна обукa за 30 ученикa VI и VII разреда. Ученици су прошли укупно 12 радионица на теме из области права детеа – партиципација, предрасуде и стереотипи, дискриминација, насиље, права и одговорности, сукоб права, Конвенција о правима детета. Посебну пажњу смо посветили анализи Индекса остварености права детета у образовању где су ученици процењивали област Партиципација и грађанска и политичка права.

Трећи дан обуке је планиран за 18. април када ће ученици планирати акције које ће реализовати у оквиру пројекта.

Поред тога што су много научили, ученици су једногласно оценили да су се лепо дружили и забавили, о чему говоре и фотографије у прилогу.

Обуку су реализовали Оливер Човић, координатор Ученичког  парламенти и Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе.

Обука за наставнике у Ужицу: Индекс – индикатори остварености права детета у образовању

Како да образујем дете у духу толеранције, недискриминације, ненасиља? На који начин могу да остварујем права детета на партиципацију, приступ одговарајућим информацијама? Како да заштитим приватност детета? На који начин дете може да слободно тражи и прима релевантне информације о различитим аспектима школског живота? Како дете може да учествује у доношењу одлука које га се тичу? На који начин могу да применим трансформативни дијалог у образовану о правима детета? На који начин школа може да промени Индекс, инструмент за процену остварености права детета у образовно-васпитном систему? Који су то све стандарди и мере неопходни за успостављање пуног поштовања права детета? Како носиоци одговорности могу на ефикасан начин да врше процену остварености датих стандарда у оквиру својих надлежности и делокруга рада?

Ово су само нека од питања која су разматрана на једнодневној обуци Индикатори остварености права детета у образовању одржаној 1. марта 2015.године у Ужицу са наставницима из ОШ „Нада Матић“ и Прве основне школе краља Петра II. Обука је реализована у оквиру пројекта Образовање за права детета.

„Здраво одрастање“

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, након читавог низа разноврсних активности, родитељи ученика Основне школа „Нада Матић“ организовали су предавање на тему „Здраво одрастање“.

Намењено родитељима, наставницима и ученицима, ово предавање о замкама и тешкоћама одрастања и о томе како их превазићи одржао је специјалиста медицинске психологије Влајко Пановић, 19. фебруара 2015. године, у великој сали Општине Ужице.

Обука „Права детета у образовању“ за наставнике из Сокобање и Књажевца

Претходног викенда у ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи одржана је обука за наставнике по програму „Права детета у образовању“. Домаћинима се придружило и девет наставника партнерске школе „Вук Караџић“ из Књажевца. Учесници обуке су чули доста информација о Конвенцији о правима детета и њеном значају у процесу образовања и васпитања деце у Србији. Говорило се и о партиципацији, дискриминацији и насиљу.Ово је била одлична прилика да се наставници две школе из суседних општина упознају и представе једни другима како пројекат Образовање за права детета утиче на живот школа.

На обуци је представљен и интернет сајт пројекта, као и ресурс пакет који је наставницима на располагању у циљу што квалитетније примене образовања за права детета у настави и ваннаставним активностима.

Обележавање Дана Светога Саве у ОШ „Стефан Немања“ у Нишу

Организација и реализација обележавања Дана Светога Саве била је саставни део акционог плана за подстицање партиципације ученика (примена ИНДЕКСА остварености права детета).
Ученици осмог разреда оформили су тим за организацију и реализацију ове активности и изабрали свог координатора. Осмислили су сценски приказ-написали текст, осмислили изглед сцене, поделили улоге, осмислили плакат и летак… Контактирали су наставнике српског језика, ликовне и музичке културе.
Приредба је имала два дела, од којих је први -сценски приказ у сликама (живот и дело Светог Саве), ауторско дело ученика осмог разреда.
Остварена је повезаност овог пројекта са међународним еко пројектом Еко школа који се такође реализује у нашој школи. Наиме, на часовима еколошке секције, ученици старијих разреда су, по нацртима тима, израдили делове сценографије.
У реализацији су учествовали ученици осмог, седмог и шестог разреда. Подршка су биле наставница математике-Душица Марковић, вероучитељица Маја Стојановић и школски координатор.
Ученици су због успешне организације и реализације обележавања Дана Светога Саве добили бројне похвале, а самим тим, порасла је и њихова мотивација за реализацију сличних активности у току ове и наредних година.