Подршка наставницима за примену ОПД

kv-06042015-lrg

У складу са планом активности реализације пројекта „Образовање за права детета„ за 2015. годину, 2.4. 2015. године у ОШ „ Чибуковачки партизани „ реализован је састанак тима као вид подршке наставницима за примену ОПД. Определили смо се да то буде на седници Наставничког већа како би обезбедили што већ обухват наставника а и као могућност сензитивизације наставника који до сада нису реализовали наставне јединице.

Циљ састанка је био размена искуства међу колегама у реализацији наставних јединица са елементима дечијих права . Координатор Весна Шапоњић је презентовала могућности сајта са посебним освртом на део Ресурс пакет , који садржи много квалитетних припрема за реализацију часова на тему дечијих права. Похваљену су све колеге чији се примери налазе у Ресурс пакету. У складу са стандардима квалитета реализације часова дата су додатна упутсва у вези са креирањем квалитетних припрема.

Наставници су били у прилици да се упознају и са анализом резултата анкете која је имала за циљ прикупљање података о механизмима који би осигурали квалитет часова у области ОПДа.На основу података из акете можемо закључити да већина наставника сматра да је међусобна посета часовима наставника који реализују програм један од начина за осигурање и унапређивање квалитета часова.

Следећи састанак је планиран за јун, уз присуство стручњака за област ОПД из организације „Имам идеју“.

Весна Шапоњић

школски координатор

ОШ „ Чибуковачки партизани“

Час из ресурс пакета у „Просветном прегледу“

Час учитељице Катарине Симовић из ОШ „Светозар Марковић“ из Краљева објављен је ових дана у образовном часопису „Просветни преглед“, где се каже:

„Активности из домена Конвенције о правима детета не подразумевају само упознавање деце са њиховим правима, како то често тумачи нестручна јавност. Оне подразумевају освешћивање ученика о обавезама и одговорностима које проистичу из одређених права. радионица која је приказана у овом прилогу подстакнута је недавним учешћем на семинару „Права детета у образовању“, који је одобрио ЗОУВ, 449-55/2014. Колико год смо прошли и колико год нам се чоинило да знамо пуно, сваки облик стручног усавршавања пружи нам комадић додатне подршке у раду са децом.“

Кутак дечијих права у читаоници

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у ОШ „Нада Матић“ у Ужицу, ученици VII и VIII разреда који су завршили обуку о дечијим правима планирали су своју акцију – формирање Кутка дечијих права у школској читаоници. То је место где чланови Ученичког парламента, али и сви други ученици, могу да се окупљају, договарају, планирају даље акције и разматрају нека битна питања везана за дечија права, као и за све друге аспекте школског живота. На полицама Кутка налазе се књиге о дечијим правима, као и о другим темама и питањима које су важне за њихово одрастање.

У оквиру своје акције, ученици VII и VIII разреда израђивали су на часовима ликовне културе паное на тему дечијих права. Неки од најлепших паноа красе зидове Кутка и школске читаонице.

Угледни час из српског језика

Наставница српског језика и књижевности Снежана Цветковић одржала је 24. и 25. марта 2015. године угледне часове у одељењу VI1.

Наставна јединица: „Дечаци Павлове улице“ – Ференц Молнар

Тип часа: обрада

Часовима су присуствовали: Марина Лазић, помоћница директора, Севда Рамовић, школски педагог, Мирјана Савић, професор музичке културе и Биљана Радељић, професор српског језика и књижевности.

Ученици су имали индивидуалне задатке, које су потом кроз рад у групи уобличили у заједнички став о одређеном делу романа или ликовима. Развијајући сарадњу, слушање и уважавање туђег и изношење сопственог мишљења, селектујући информације и правећи резиме, ученици су у оквиру групе откривали карактеристике и мотивацију ликова у роману и доносили закључке о поступцима и понашању. У презентацији рада група, развила се дискусија која је повезала радњу романа са свакодневним искуством, дискриминацијом и угрожавањем дечјих права и освестила саосећање и солидарност са жртвама вршњачког насиља, као и одговорност за сопствено поступање и однос према другоме и правима других. У завршном делу часа њихова размишљања и ставови повезани су са Конвенцијом о правима детета чији су чланови који се односе на дискриминацију, право на игру и изражавање истакнути у видео-презентацији.