Реализована још једна акција Ученичког парламента ОШ „Светозар Марковић“, Врање

viber-image

Нова генерација парламентараца ОШ „Светозар Марковић“, Врање прошла је обуку о правима детета у оквиру пројекта Образовање за права детета, који финансира Песталоци дечја фондација.  Ученици су стекли нова знања о својим правима, оснажени су да препознају ситуације кршења права и подстакнути да реагују у таквим ситуацијама. На самој обуци су заједнички уочили проблем у школи и развили акциони план у циљу његовог решавања.

Наставите читање

Редован координацијски састанак у Сокобањи

Koordinacijski sastanak u SokobanjiУ Сoкoбaњи je oд 30.9. дo 2.10.2016. године oдржaн рeдoвни кooрдинaциjски сaстaнaк пaртнeрa нa прojeкту „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“, који је окупио двадесетак учесника из партнерских школа и организација. Први део састанка је, по већ установљеној динамици, био посвећен посети партнерској школи „Mитрoпoлит Mихajлo“ у Сoкoбaњи, где се разговарало са ученицима – члановима ученичког парламента, родитељима и наставницима укљученим у пројекат.

Наставите читање