Вршњачки тимови о/за права детета у партнерским школама, у Врању

Нова генерација ученика шестог разреда и седмог разреда партнерских школа, у Врању, кроз дводневну обуку “Права детета у образовању и акционо планирање” у оквиру пројекта Образовање за права детета и у 2018. су подстакнути на стицање додатних знања и вештина из области права детета.

После обуке ученици су у својим школама формирали “Вршњачки тим за права детета” који активно делује у школи и широј заједници, кроз вршњачке радионице и акције, у циљу промоције и заштите права детета.

Деветогодишњи пројекат у Врању реализује УГ „NEXUS-Врање“ у партнерству са ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“ преко УЦПД а финансира Песталоци дечја фондација.

Основци из Врања на програму размене у Швајцарској

У оквиру пројекта Образовање за права детета, група од 40 основаца 2003/2004. годиште у пратњи 6 водитеља у периоду 20.03-03.04.2018. борави у Дечјем селу, у Трогену.

Током радне недеље учесници програма размене из Србије и Босне и Херцеговине су кроз интерактивне радионице подстицани на усвајање и практиковање знања и вештина о правима детета у циљу одговорног учешћа у демократском друштву.

Деца из Врања су кроз презентацију представили своју земљу, град, културу и обичаје.

Заједно са својим водитељима Наташом Додић, Дејаном Катанчевићем, Домником Трајковић, Гораном Станојевићем, Невенком Арсић, Весном Миљковић-Ђорић деца током викенда обилазе знаменитости Швајцарске.

Пројекат у Врању реализује УГ „NEXUS -Врање“ у партнерству са ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Јован Јовановић Змај“, преко УЦПД из Ужица а финансира Песталоци дечја фондација.

Програм позитивног понашања

Иако је већина запослених у партнерским школама „Стефан Немања“ и „Учитељ Таса“ у току свог школовања изучавала начине дисциплиновања ученика, примену ресторативне дисциплине и позитивног дисциплиновања, што је утврђено применом Индекса остварености права детета, сматрало се да је потребно организовати додатно стручно усавршавање, што је акционим планом и планирано.

У складу са тим је током марта реализован акредитован тренинг „Програм позитивног понашања у школи“ за укупно 43 учесника из обе школе. Циљ обуке је био јачање капацитета наставника и стручних сарадника за појачан васпитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи и саветовање њихових родитеља, примењујући интерактивне методе учења. Кроз специфичне циљеве програма утицано је и на јачање компетенција наставника, стручних сарадника за подршку развоју личности ученика у оквиру приоритетне области стварања толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације. На овај начин се директно утиче на поштовање права детета у складу са Конвенцијом.

Примена научених метода ће свакако осигурати одрживост ове мере, нарочито јер је евалуација обуке показала да преко 90% учесника планира да примени методе у свом даљем раду.
Реализована обука је део акционих планова обе партнерске школе, и као таква је саставни део пројекта „Образовање за права детета“, коју спроводи Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб, уз помоћ Песталоци дечије фондације.

Тренинг о медијацији и радионице у школaма

Након обуке за вршњачке медијаторе која је одржана крајем фебруара 2018. године за 32 ученика партнерских школа „Стефан Немања“ и „Учитељ Таса“, ученици су започели са реализацијом радионица за своје вршњаке.

 

Четвородневни тренинг за вршњачке медијаторе је укључио 31 учесника ВИ разреда из обе партнерске школе, од тога 16 дечака и 15 девојчица, у складу са планом о већој родној равноправности и афирмативном акцијом у погледу већег укључивања дечака у пројектне активности. Ови ученици су започели спровођење 20 радионица по школи, које ће укључити преко 500 ученика, који ће на овај начин бити упознати са концептом и значајем вршњачке медијације,
Обзиром да су учесници тренинга били у могућности да се опробају у улози вршњачких медијатора током последњег дана тренинга, у сарадњи са школским тимом за медијацију они су постали и званични школски вршњачки медијатори, а током радионица ће се представити осталим ученицима како би они знали коме могу да се обрате у случају конкфликта.

Реализована активност је део пројекта „Образовање за права детета“, коју спроводи Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб, уз помоћ Песталоци дечије фондације.