Израђен „Водич за одељењске старешине и вршњачке медијаторе – примена правилника о информисању и правилника о партиципацији ученика у оквиру часа одељењског старешине“

 ОШ „Јовај Јовановић Змај“ и УГ „Nexus“ Врање, израдило је Водич за одељењске старешине и вршњачке медијаторе – примена Правилника о информисању и Правилника о партиципацији ученика у оквиру часа одељењског старешине“.  Водич је настао као активност из трогодишњег акционог плана креираног по примени Индикатора остварености права детета у образовању (Индекса), у оквиру пројекта „Образовање за права детета“.

Наставите читање

Untitled

Након анкетирања ученика, чиме смо испитали њихово мишљење и учешће у вези са естетским уређењем школе, уследила је активност у којој су ученици наводили конкретне предлоге и давали идеје за унапређивање њеног изгледа.

Наставите читање

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ЕСТЕТСКОМ УРЕЂЕЊУ ШКОЛЕ

Ученици који су прошли обуку за Ученички парламент, попунили су анкете чији је циљ био да се испита мишљење и учешће ученика у вези са естетским изгледом школе. Овом анкетом желели смо да повећамо партиципацију ученика у школи и оснажимо их да исказују мишљење и дају предлоге у свим ситуацијама и поступцима који их се непосредно тичу.

Наставите читање

ДЕЧИЈА ПРАВА У МЕЂУПРЕДМЕТНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА

 

Последње часове наставе ликовне културе ученици су провели у естетском уређењу школе и сређивању кабинета за ликовну културу. Насликан је један мурал, осликани су прозори у школској библиотеци, освежени су стари мурали, офарбани радијатори и очишћен је кабинет за ликовну културу. 

Наставите читање

„РАМПА ЗА ПРЕДРАСУДЕ“

„Рампа за предрасуде“ је назив ликовне композиције коју су ученици осликали на прозорима школске библиотеке и тиме оплеменили њен ентеријер. Активност је планирана током обуке ученика за Ученички парламент, а реализована 13. маја 2018. године. 

Наставите читање

”БАШТА РАЗЛИЧИТОСТИ”

У суботу, 9. јуна 2018. године, у периоду од 9 до 13 часова, група ученика, учесника обуке за Ученички парламет,  осликала је мурал у кабинету за ликовну културу, који су назвали „Башта различитости“. Осликавању је претходила иницијатива ученика да узму активно учешће у естетском уређењу школе. 

Наставите читање

ДА РАЗГЛАСИМО…

Захваљујући учешћу на пројекту Образовање за права детета, наша школа је недавно постала богатија за једну вредну и корисну ствар – школски разглас. Данас смо га и испробали и ради савршено!

Наставите читање