Обележавање дана детета у ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу

Ученички парламент школе Вук је поводом обележавања 20. новембра, Дана детета организовао низ активности. Парламент је све ученике подсетио на Конвенцију о правима детета и основним принципима конвенције, на важност поштовања својих  и туђих права. Ученицима су подељене картице и презентовани су филмови UNICEF-a o правима детета.

Наставите читање

Другарство за 5+

Партнерске школе на пројекту Образовање за права детета узеле су учешће у организационом али и у програмском делу локалне акције обележавања Светског дана детета у Врању.

Премијерно је приказан спот „Другарство за 5+“ који је настао као део акције Ученичког парламента ОШ „Светозар Марковић“ реализоване у оквиру истог пројекта, у циљу подршке новим ђацима њихове школе, међу којима је највише деце из избегличке и мигрантске популације.

Наставите читање

Акције Ученичког парламента у реализацији Акционог плана у оквиру пројекта Образовање за права детета у ОШ „Нада Матић“

Ученички парламент ОШ „Нада Матић“ из Ужица активно је учествовао у процени остварености права детета у школи и креирању Акционог плана, у циљу унапређивања остварености истих. У складу са планираним активностима, Ученички парламент, у периоду од октобра до децембра 2016. године, реализовао је неколико акција у циљу афирмисања позитивних вредности и превенције вршњачког насиља.

Наставите читање

Значајан ресурс – вршњачки тим ОШ „Светозар Марковић” у Врању

Вршњачки тим ОШ „Светозар Марковић” у Врању је и поводом Међународног дана толеранције у сарадњи са Ученичким парламентом, реализовао радионицу на тему Бити толерантан.

Радионицу је водио вршњачки тим ученика осмог разреда који су прошли обуку о правима детета а своје капацитете су градили и кроз програм размене у Дечјем селу у Трогену, у Швајцарској.

Наставите читање

Чивилук на поклон-акција ученика VIII и VII разреда

Ученици ОШ „Стефан Немања“ из Ниша успешно су организовали и реализовали још једну своју акцију – Чивилук на поклон.

Циљ акције је повећање безбедности у ходницима школе у току малих и великих одмора.

Постављању чивилука претходило је планирање, фарбање, промовисање акције лепљењем плаката и поделом летака.

Наставите читање

Најава трибине „Од стереотипа до дискриминације“, у Змајевој школи, у Врању

Ученички парламент  ОШ ”Јован Јовановић Змај“ из Врања у оквиру пројекта Образовање за права детета, реализује акцију због проблема: Омаловажавање и вређање једног броја ученика од стране вршњака због изгледа и социјалног статуса.

Наставите читање

„Хармонија различитости“

coverУ оквиру пројекта Образовање за права детета, као и тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у ОШ „Нада Матић“ обележен је Међународни дан толеранције. Толеранција  је постала веома важан и неопходан услов  успешног и здравoг развоја, не само појединца, него и друштва у целини. С обзиром да су у нашем друштву, још увек, у великој мери присутне нетолеранција, дискриминација и предрасуде према свему што је различито, желели смо да укажемо да је  знање  основно оруђе у борби против предрасуда и тежњи ка толерантнијем друштву, као и нашем личном развоју.

Наставите читање

Рeaлизaциja aкциoних плaнoвa у пaртнeрским шкoлaмa

cover

Нaкoн исцрпнoг рaдa нa прoцeни стaњa прaвa дeтeтa у OШ „Учитeљ Taсa“ и OШ „ Стeфaн Нeмaњa“ и вeoмa успeшнoг прoцeсa aкциoнoг плaнирaњa – шкoлски тимoви, уз пoдршку лoкaлнoг кooрдинaтoрa су крeнули у рeaлизaциjу aкциja. Taкo je 22.11. у OШ „Стeфaн Нeмaњa“, у oквиру aкциje кojу су oсмислили учeници нa трeнингу o прaвимa дeтeтa, нaпрaвљeн Шкoлски сaoбрaћaj, чимe сe пoстижe вeћa бeзбeднoст дeцe у шкoлaмa.

Наставите читање

Вршњачка едукација у ИО Гостиница

cover

Поводом Светског дана толеранције, Ученички парламент ОШ „Нада Матић“, у уторак, 14.11.2016. године, реализовао је вршњачку едукацију у Издвојеном одељењу у Гостиници. Чланови Парламента реализовали су радионицу за ученике предметне наставе на тему Дискриминација. Након радионице, дружење је настављено спортским активностима (фудбал, стони тенис) и неформалним разговором, међусобним упознавањем ученика.

Наставите читање

Реализована још једна акција Ученичког парламента ОШ „Светозар Марковић“, Врање

viber-image

Нова генерација парламентараца ОШ „Светозар Марковић“, Врање прошла је обуку о правима детета у оквиру пројекта Образовање за права детета, који финансира Песталоци дечја фондација.  Ученици су стекли нова знања о својим правима, оснажени су да препознају ситуације кршења права и подстакнути да реагују у таквим ситуацијама. На самој обуци су заједнички уочили проблем у школи и развили акциони план у циљу његовог решавања.

Наставите читање