Усвајањем и применом нових Правилника унапређујемо ниво остварености права детета у школи!

У  ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, на седници Школског одбора која је одржана 29.06.2017. године, разматрана су и усвојена три Правилника који су креирани у оквиру пројекта Образовање за права детета: Правилник о информисању ученика, Правилник о партиципацији ученика и допуна Правилника о дисциплинској одговорности ученика делу који се односи на ученике са развојним потешкоћама и инвалидитетом, као и на ученике „повратнике из иностранства“.

Наставите читање

ДИРЕКТОРИМА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА ПРЕПОРУЧЕНА ПРИМЕНА ДОКУМЕНТА ИНДИКАТОРИ ОСТВАРЕНОСТИ ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ

На састанку директора Пчињског округа, начелнице и просветних инспектора, одржаног 31.5. 2017. године поводом организације Завршног испита и поступања установе у превенцији насиља и ситуацијама насиља, Драгана Героргијев , просветна саветница је говорећи о поступању у превенцији насиља у школи представила документ  Индикатори остварености права детета у образовању и препоручила  школама да га користе у свом раду. Просветна саветница је представљајући Индекс рекла да је од велике користи за превенцију насиља и препоручила је директорима школа да преузму документ са сајта opd.org.rs  и примењују га у пракси.

Наставите читање

Право на здравље и значај унапређења квалитета живота

Трибина под називом “Системи органа за циркулацију код човека” реализована је 16. маја 2017. године у основној школи Јован Јовановић Змај, у Врању. Циљ трибине је упознати ученике са штетним утицајем различитих супстанци (алкохола, дувана, дроге, енергетских и газираних пића) на систем за циркулацију човека и увиђање значаја превенције у очувању и унапређењу здравља и квалитета живота.

Наставите читање

Деца и водитељи из Врања 22. маја путују у Швајцарску

У претходном периоду NEXUS је у партнерству са основним школама „Светозар Марковић“ и „Јован Јовановић Змај“ реализовао сет припремних активности са 40 ученика 2002/2003 годиште, са водитељима као и са родитељима, за учешће у програму размене од 23. маја до 8. јуна у Дечјем селу, у Трогену, у Швајцарској.

Наставите читање

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА КРОЗ АКТИВНУ НАСТАВУ

У врањској ОШ „Светозар Марковић“ је 29. априла 2017. године реализована обука учитеља и наставника на тему Активног учења, која је део трогодишњег акционог плана школе насталог у оквиру пројекта Образовање за права детета.

Наставите читање

Пројекат Образовање за права детета представљен као пример добре праксе у Врању

На јавној дискусији на тему Оствареност/неоствареност права детета у Врању, која је одржана 31.03.2017. у згради Начелства у Врању, као пример добре праксе у заједници, представљени су резултати, позитивне промене и ресурси које су постигнути кроз пројекат Образовање за права детета, који у Врању реализује УГ „NEXUS-Vranje “ у партнерству са основним школама Светозар Марковић и Јован Јовановић Змај, преко Ужичког центра за права детета а финансира Pestalozzi дечја фондација.

Наставите читање

Обуком наставника до ефикасније наставе

Дводневна, акредитована обука за 30 наставника ОШ „Светозар Марковић“ у Врању, реализована је у просторијама школе, у периоду 11/12.03.2017. Циљ ове обуке је унапређивање компетенција наставника за пружање додатне образовне подршке ученицима.

Наставите читање

Обука наставника „Примена приручника и ресурс пакета о правима детета у настави-ТРАНСФОРМАТИВНИ ДИЈАЛОГ“ у партнерским школама, у Врању

У циљу подршке наставницима да унапреде квалитет часова о правима детета, у оквиру пројекта Образовање за права детета, 10. фебруара 2017. је реализована обука за 30 наставника из основних школа „Светозар Марковић“ и „Јован Јовановић Змај“, у Врању.

Водитељица обуке Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета је подстакла присутне наставнике да у настави примењују технику трансформативног дијалога и да и на тај начин подстичу код својих ученика развој критичког мишљења.

Наставите читање

Обука наставника „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“

Jеднодневну, акредитовану обуку “Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља” добило је бесплатно, 30 наставника ОШ „Светозар Марковић“ и „ОШ Јован Јовановић Змај“, у Врању у оквиру пројекта Образовање за права детета. Обука је реализована 09. фебруара 2017. у просторијама Змајеве школе, у Врању. Водитељица  обуке била је Јелена Жунић Цицварић iz Ужичког центра за права детета. Обуци је присуствовала и локална координаторка пројекта Сузана Пантовић из УГ „NEXUS-Vranje“.

Наставите читање

“Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje”, трибинa у Змajeвoj шкoли, у Врaњу

Кao дeo aкциje Учeничкoг пaрлaмeнтa у oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, 26. дeцeмбрa 2016. рeaлизoвaнa je трибинa зa учeникe, нaстaвникe и рoдитeљe “Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje“ у прoстoриjaмa OШ Joвaн Joвaнoвић Змaj у Врaњу. Tрибинa je трajaлa пунa двa сaтa и нa вeoмa динaмичaн, интeрaктивaн нaчин присутни су пoдстaкнути нa увиђaњe oпaснoсти oд дискриминaциje и нa oбaвeзу свaкoг пojeдинцa дa нa њу рeaгуje кoристeћи пoстojeћe мeхaнизмe зaштитe.

Наставите читање