ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ У ЦИЉУ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОПИСМЕЊАВАЊА

У просторијама Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи се реализују радионице за ученике 4. разреда којима је потребна додатна подршка у циљу функционалног описмењавања. Вршњачки едукатори кроз различите матертијале и игрице  раде са ученицима на оспособљавању за разумевање прочитаног, развијању спосоности за самостално писмено изражавање и савладавању основних рачунских операција које су им потребне у свакодневном животу. Ово је део активности у реализацији нашег Акционог плана који је израђен након примене Индекса остварености права детета у образовању.

Наставите читање

ОБУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара у одржан је први дан обуке о правима детета за чланове Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи. Деветнаесторо чланова Ученичког парламента учило је о разликама између жеља и потреба, о томе како и зашто је настала Конвенција о правима детета и дискутовало о стереотипима, предрасудама и дискриминацији у њиховом окружењу. Своје знање о правима детета неки од њих унапредиће током интеркултуралне размене у Песталоци дечјем селу и по повратку га поделити са својим вршњацима на наставку тренинга.

Наставите читање

КАНЦЕЛАРИЈА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара 2017. године у просторијама ОШ „Митрополит Михаило“ је отворена канцеларија Ученичког парламента. Отварању су присуствовали представници локалне самоуправе, председник Скупштине општине Сокобања, руководство школе, чланови Ученичког парламента и остали ученици. У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ обезбеђен је штампач, пластификатор и портошни материјал, док је школа донирала рачунар и неопходна средства за рад. Чланови Ученичког парламента су се захвалили на обезбеђеним условима за рад и истакли да ће сада много боље радити и реализовати планиране активности.

Наставите читање

Извештај о реализацији интерног стручног усавршавања

Интерно стручно усавршавање на тему Израда задатака, материјала и наставних средстава – обезбеђивање подршке процесу учења, реализовано је у ОШ „Митрополит Михаило“ 07. и 08. фебруара 2017.године у оквиру свих стручних већа.

Блумову таксономију смо обновили и применили кроз интерактивне методе, користећи различите врсте и нивое мишљења.Учесници су у оквиру малих група процењивали и разврставали готове примере задатака – примењивали су своја знања, анализирали, вредновали.

Наставите читање

Припреме у Сокобањи за путовање деце у Швајцарску

blog

У понедељак, 18. јула 2016. године, у просторијама школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање, одржан је још један састанак у низу састанака са родитељима и учесницима групе ученика која путује у Швајцарску. Група од четрдесеторо деце, коју чине ученици основних школа „Митрополит Михаило“ из Сокобање и „Вук Караџић“ из Књажевца, боравиће у Песталоци дечјем селу (Троген, Швајцарска) од 7. – 22. септембра 2016. године. По дватесеторо изабраних ученика ове две школе са још 6 супервизора биће смештени у две куће у овом дечијем центру, а креативне и забавне радионице за време боравка у Трогену учиниће њихов двонедељни боравак тамо још лепшим.

Наставите читање