Трговина децом и кршење дечијих права

5. априла 2017. године, организација “Имам идеју“ одржала је радионицу на тему трговине децом и младима Ученичком парламенту  ОШ “Чибуковачки партизани“ из Краљева.

Наставите читање

ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА

У оквиру реализације активности из годишњег Акционог плана, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, оспособљен је и у функцију стављен школски разглас. Такође, чланови Ученичког парламента добили су стручну обуку за коришћење разгласа, па је он убрзо постао средство информисања ученика. Школски разглас се користи за радијске емисије или за саопштења важних објава и информација. Такође, раде се интервјуи са ученицима који су прошли обуку из ОПД, и који говоре о својим искуствима током трансфера знања. Посебно, интервјуишемо ученике који истичу шта се и колико променило на боље од како је школа у пројекту Образовање за права детета.

ТРИБИНЕ ОДРЖАНЕ У ОШ ,,ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ” – КРАЉЕВО

Крајем марта, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, одржане су две важне трибине. Најпре је одржана трибина на тему превенције трговине људима, а у сарадњи са МУП Краљево. Инспектори су имали конструктиван разговор са ученицима, представљали податке, чињенице и говорили о својим искуствима, одговарајући на многобројна питања. Чланови Ученичког парламента делили су флајере у вези са овом темом.

Наставите читање

ОДЕЉЕНСКА ПРАВИЛА

У Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, у Краљеву, као једна од активности Акционог плана, израђеног након процене Индекса остварености права детета у образовању, одржана је изложба одељенских правила. Планиране активности за унапређивање индикатора „ деца учествују у одлучивању о правилима понашања у учионици“ реализоване су кроз часове одељенског старешине. Планови рада одељенског старешине садрже тему „ Одељенска правила“, тако да су ученици, на основу сценарија који је креиран за потребе ове радионице, били у прилици да сазнају који су критеријуми дефинисања „добрих“ правила и примере квалитетно дефинисаних одељенских правила.

Наставите читање