Дружење парламентараца из Сокобање и Књажевца

По други пут у овој школској години Ученички парламенти ОШ „Митрополит Михаило“ и ОШ „Вук Караџић“ организовали су заједничке активности како би једни друге упознали са својим радом и активностима на пројекту „Образовање за права детета“. Да се подсетимо, у децембру 2017. год. Ученички парламент из Сокобање је посетио школу у Књажевцу где су након заједничке радионице учествовали у Новогодишњој журци.

Наставите читање

Форум театар у Сокобањи

У ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи ученици и наставници су 19. и 20. априла учествовали у обуци за форум театар. Кроз занимљиве вежбе и игре савладавали су ову технику и бавили се проблемима који се тичу права детета, а са којима се сусрећу у својој школи.  Обуку су држали искусни тренери из наше партнерске организације „Отвореног клуба“ из Ниша. И учесници и тренери су задовољни постигнутим резултатима на овој обуци и сви жељно исчекујемо  представу коју ће нам припремити.

Наставите читање

Обуке у партнерским школама у Сокобањи, Врању, Књажевцу

Од 16.до 19.новембра 2017.године одржане су четири обуке за 120 наставника из школа: ОШ “Вук Караџић” из Књажевца, ОШ “Митрополит Михаило” из Сокобање, ОШ “Јован Јовановић Змај” и ОШ “Светозар Марковић” из Врања. Тема обуке је „Примена и разумевање Индекса-индикатора остварености права детета у образовању – партиципативна група права“.

Наставите читање

ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ У ЦИЉУ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОПИСМЕЊАВАЊА

У просторијама Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи се реализују радионице за ученике 4. разреда којима је потребна додатна подршка у циљу функционалног описмењавања. Вршњачки едукатори кроз различите матертијале и игрице  раде са ученицима на оспособљавању за разумевање прочитаног, развијању спосоности за самостално писмено изражавање и савладавању основних рачунских операција које су им потребне у свакодневном животу. Ово је део активности у реализацији нашег Акционог плана који је израђен након примене Индекса остварености права детета у образовању.

Наставите читање

ОБУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара у одржан је први дан обуке о правима детета за чланове Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи. Деветнаесторо чланова Ученичког парламента учило је о разликама између жеља и потреба, о томе како и зашто је настала Конвенција о правима детета и дискутовало о стереотипима, предрасудама и дискриминацији у њиховом окружењу. Своје знање о правима детета неки од њих унапредиће током интеркултуралне размене у Песталоци дечјем селу и по повратку га поделити са својим вршњацима на наставку тренинга.

Наставите читање

КАНЦЕЛАРИЈА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара 2017. године у просторијама ОШ „Митрополит Михаило“ је отворена канцеларија Ученичког парламента. Отварању су присуствовали представници локалне самоуправе, председник Скупштине општине Сокобања, руководство школе, чланови Ученичког парламента и остали ученици. У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ обезбеђен је штампач, пластификатор и портошни материјал, док је школа донирала рачунар и неопходна средства за рад. Чланови Ученичког парламента су се захвалили на обезбеђеним условима за рад и истакли да ће сада много боље радити и реализовати планиране активности.

Наставите читање

Извештај о реализацији интерног стручног усавршавања

Интерно стручно усавршавање на тему Израда задатака, материјала и наставних средстава – обезбеђивање подршке процесу учења, реализовано је у ОШ „Митрополит Михаило“ 07. и 08. фебруара 2017.године у оквиру свих стручних већа.

Блумову таксономију смо обновили и применили кроз интерактивне методе, користећи различите врсте и нивое мишљења.Учесници су у оквиру малих група процењивали и разврставали готове примере задатака – примењивали су своја знања, анализирали, вредновали.

Наставите читање

Одржан In school тренинг у још 5 партнерских школа

У oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, oвoг и прeтхoднoг викeндa je 120 нaстaвникa из Крaљeвa, Нишa и Сoкoбaњe прoшлo oбуку нa тeму „Oд прeдрaсудa и стeрeoтипa дo дискриминaциje и нaсиљa“. Живa дискусиja, дoбрe симулaциje, мнoштвo примeрa дискриминaциje дeцe у OВ систeму дoпринeли су дa учeсници oбуку прoцeнe зaнимљивoм и кoриснoм. Слeдeћи викeнд oбуку прoлaзe нaстaвници из пaртнeрских ужичких oснoвних шкoлa.

Наставите читање

Редован координацијски састанак у Сокобањи

Koordinacijski sastanak u SokobanjiУ Сoкoбaњи je oд 30.9. дo 2.10.2016. године oдржaн рeдoвни кooрдинaциjски сaстaнaк пaртнeрa нa прojeкту „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“, који је окупио двадесетак учесника из партнерских школа и организација. Први део састанка је, по већ установљеној динамици, био посвећен посети партнерској школи „Mитрoпoлит Mихajлo“ у Сoкoбaњи, где се разговарало са ученицима – члановима ученичког парламента, родитељима и наставницима укљученим у пројекат.

Наставите читање

Припреме у Сокобањи за путовање деце у Швајцарску

blog

У понедељак, 18. јула 2016. године, у просторијама школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање, одржан је још један састанак у низу састанака са родитељима и учесницима групе ученика која путује у Швајцарску. Група од четрдесеторо деце, коју чине ученици основних школа „Митрополит Михаило“ из Сокобање и „Вук Караџић“ из Књажевца, боравиће у Песталоци дечјем селу (Троген, Швајцарска) од 7. – 22. септембра 2016. године. По дватесеторо изабраних ученика ове две школе са још 6 супервизора биће смештени у две куће у овом дечијем центру, а креативне и забавне радионице за време боравка у Трогену учиниће њихов двонедељни боравак тамо још лепшим.

Наставите читање