Естетско уређење школе

Ученици ОШ „Нада Матић“ из Ужица су учествовали у естетском уређење школског дворишта. Акцију су планирали чланови Ученичког парламента  током израде Акционих планова након процене остварености права детета у школи и ученици шестог разреда током обуке за будуће чланове Ученичког парламента. Цветни мотиви, фигуре животиња, апстрактне композиције украсиле су празне зидове бетонских жардињера за цвеће у школском дворишту као и друге зидне површине испред улаза у школску зграду.

Наставите читање

Вршњачка едукација у OШ „Нада Матић“

На обуци одржаној у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ ученици OШ „Нада Матић“ из Ужица су планирали да реализују неколико активности, између осталог и вршњачку едукацију. Том приликом уследило је формирање вршњачких тимова, подела задужења, одређивање термина, припрема и осмишљавање радионица.

Током месеца маја, уз подршку школског тима за остваривање пројекта, вршњачки тимови су реализовали радионице. У свим одељењима трећег и четвртог разреда одржали су радионице о правима детета, дискриминацији, електронском насиљу, потребама и жељама.

Наставите читање

Обука о правима детета у О.Ш. „Нада Матић“ у Ужицу

Обука за ученике, једна од активности у оквиру пројекта „Образованје за права детета“, реализује се последње четири године у Основној школи „Нада Матић“ у Ужицу.

Наставите читање

Акције Ученичког парламента у реализацији Акционог плана у оквиру пројекта Образовање за права детета у ОШ „Нада Матић“

Ученички парламент ОШ „Нада Матић“ из Ужица активно је учествовао у процени остварености права детета у школи и креирању Акционог плана, у циљу унапређивања остварености истих. У складу са планираним активностима, Ученички парламент, у периоду од октобра до децембра 2016. године, реализовао је неколико акција у циљу афирмисања позитивних вредности и превенције вршњачког насиља.

Наставите читање

Реализација Акционог плана у ОШ „Нада Матић“

У оквиру реализације Акционог плана  у ОШ „Нада Матић“ постављено је седам инфо табли у холовима школе и пет табли у ИО Гостиница у циљу благовременог и потпуног информисања ученика, родитеља и наставника. Такође, у циљу информисања и превенције насиља постављене су панои са врстама и нивоима насиља у свакој учионици и холовима матичне школе и издвојеног одељења.

Наставите читање

Акција ученика: „Хармонија различитости и дискриминација – фотографиши!“

На часовима ликовне културе, ученици су од наставнице Оливере Шуљагић добили  истраживачке задатке да пронађу што више различитих ствари које су у природи, нашем окружењу различите, чак супрпотне/контрасне а које управо у тим разликама и супротностима чине лепоту света који нас окружује и забележе их фото-апаратом.

Наставите читање

„Хармонија различитости“

coverУ оквиру пројекта Образовање за права детета, као и тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у ОШ „Нада Матић“ обележен је Међународни дан толеранције. Толеранција  је постала веома важан и неопходан услов  успешног и здравoг развоја, не само појединца, него и друштва у целини. С обзиром да су у нашем друштву, још увек, у великој мери присутне нетолеранција, дискриминација и предрасуде према свему што је различито, желели смо да укажемо да је  знање  основно оруђе у борби против предрасуда и тежњи ка толерантнијем друштву, као и нашем личном развоју.

Наставите читање

Вршњачка едукација у ИО Гостиница

cover

Поводом Светског дана толеранције, Ученички парламент ОШ „Нада Матић“, у уторак, 14.11.2016. године, реализовао је вршњачку едукацију у Издвојеном одељењу у Гостиници. Чланови Парламента реализовали су радионицу за ученике предметне наставе на тему Дискриминација. Након радионице, дружење је настављено спортским активностима (фудбал, стони тенис) и неформалним разговором, међусобним упознавањем ученика.

Наставите читање

Посета гошће из Ел Салвадора школи „Нада Матић“ у Ужицу

ОШ „Нада Матић“, Ужице

8„У оквиру пројекта ОПД,  у четвртак  15. септембра,  нашу школу посетила је  координаторка Песталоци фондације за Ел Салвадор Флоренција Гарсија. На састанку са представницима Ученичког парламента обе школе (наше и Прве основне школе), ученици су гошћу упознали са активностима на пројекту, својом партиципацијом у планирању и реализацији пројектних активности. Акценат разговора био је на учешћу ученика у процесу процене Индикатора остварености права детета у школи, документа чије је ближе упознавање и начин примене био и циљ посете наше гошће. Након излагања о својим активностима, ученици су постављали питања о образовању деце и остварености права детета у Ел Салвадору.

Наставите читање

Реализација пројекта Образовање за права детета у ОШ „Нада Матић“ из Ужица

index

Трогодишња сарадња основне школе „Нада Матић“ из Ужица са Ужичким центром за прва детета у реализацији пројекта „Образовање за прва детета“ ушла је у нову фазу. На основу документа „Индикатори остварености права детета у образовању“, у наредном периоду вршићемо процену остварености права детета  у нашој школи. На основу те процене и добијених резултата, израдићемо трогодишњи акциони план (2016-2018), како бисмо планираним активностима унапредили и побољшали постављене стандарде из области остварености права детета у образовању.

Наставите читање