Вршњaчкe прeзeнтaциje Другoг и Tрeћeг aлтeрнaтивнoг пeриoдичнoг извeштaja o примeни Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa у Рeпублици Србиjи

nm (2)Пoвoдoм oбeлeжaвaњa 20. нoвeмбрa, Свeтскoг дaнa дeтeтa, млaди из Ужичкoг цeнтрa зa прaвa дeтeтa oдржaли су нeкoликo вршњaчких рaдиoницa у oснoвним шкoлaмa, кoje су пaртнeри у рeaлизaциjи прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa. Вршњaчки eдукaтoри су прeдстaвили Други и Tрeћи aлтeрнaтивни пeриoдични извeштaj o примeни Кoнвeнциje o прaвимa дeтeтa у Рeпублици Србиjи (2008-2014). Рaдиoницaмa je присуствoвaлo вишe oд сeдaмдeсeтoрo млaдих, кojи су имaли прилику дa учeствуjу у зaнимљивим aктивнoстимa, кoje су вршњaци припрeмили зa њих.

Наставите читање

Акција Ученичког парламента Змајеве школе, у Врању

vranje_0002_DSCN2308У оквиру пројекта Образовање за права детета који финансира Песталоци дечја фондација, реализована је акција Ученичког парламента OШ Јован Јовановић Змај 20. новембра 2015. са почетком у 12 сати, у просторијама школе, поводом обележавања Светског дана детета.

Чланови и будући чланови Ученичког парламента су отворили канцеларију за рад, за своју али и будуће генерације парламентараца њихове школе. Просторија је опремљена од средстава опредељених пројектом уз подршку менаџмента школе и NEXUS-a.

Организована је и промоција Другог и трећег периодичног алтернативног извештаја о примени Конвенције о правима детета у Републици Србији за период 2008-2014. године који је припремила Коалиција за мониторинг права детета у Републици Србији а чији је рад координисао Центар за права детета. Представљањем извештаја Коалиција жели да скрене пажњу јавности на децу и да истакне најважније налазе процеса праћења.

Наставите читање

Рeгиoнaлнa рaзмeнa ПЦФ пaртнeрa из Србиje и Maкeдoниje

Рeгиoнaлнa рaзмeнa Ужичкoг цeнтрa зa прaвa дeтeтa (УЦПД) и пaртнeрских oргaнизaциja и шкoлa из Србиje и Кoaлициje Oмлaдинских oргaнизaциja СEГA из Maкeдoниje, oдржaнa je у Крaљeву oд 4. дo 7. нoвeмбрa 2015. гoдинe, сa oснoвним циљeм рaзмeнe искустaвa, прojeктних рeзултaтa, нaучeних лeкциja и изaзoвa, прaктичнa примeнa пojeдиних прojeктних aктивнoсти.

Наставите читање

Aкција ученичког парламента Основне школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање

knj-30102015-lrgУ оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у петак 30. октобра 2015. године, у Сокобањи је реализована акција ученичког парламента Основне школе „Митрополит Михаило“ из Сокобање. Акција је реализована на градском тргу где су ученици представили активности пројекта, своје учешће у раду школе кроз остваривање права на партиципацију и на креативан начин јавности показали важност поштовања права детета. Реализација активности је предвиђена акционим планом који су креирали ученици у сарадњи са школским координатором и наставницима укљученим у пројекат.

Наставите читање

Обука родитеља у ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву

У суботу, 17. октобра 2015. године, одржана је обука чланова Савета родитеља ОШ „Светозар Марковић“ о правима детета. Водитељка радионица, психолошкиња Љиљана Орловић, истакла је значај спремности родитеља да присуствују обукама овог типа као изузетно важан за промене које остварењем пројектних циљевима желимо постићи.

Оснаживање Савета родитеља кроз сет радионица о правима детета најбољи је начин упознавања и ширења информација у вези са пројектом. Уз помоћ пропратног материјала који су добили у еллектронском облику родитељи ће бити у могућности да, у одељењима која представљају, пренесу сазнања која су стекли током радионица у вези са Конвенцијом о правима детета, сукобом права и одговорностима, појмом и врстама насиља као и превентивним и интервентним мерама у решавању случајева насиља. Родитељи су такође имали прилику да током радионица дискутују о улози и значају партиципације деце у породичном и школском окружењу.

Наставите читање

Tрећи дан обуке за чланове ученичког парламента

15.10.2015. године у основној школи „Митрополит Михаило“ у Сокобањи реализован је трећи дан обуке за чланове ученичког парламента на тему акционог планирања. Након представљања нових чланова учениког парламента, учесници су разговарали о акцијама које су до сада реализоване у њиховој школи. Разменили су идеје за овогодишњу акцију и приступили осмишљавању акције која ће бити реализована у току наредне недеље. Активним учешћем на радионици чланови ученичког парламента су креирали план активности, након чега су формирани тимови и преузета појединачна задужења.

Наставите читање

И дечја недеља у знаку „Образовања за права детета“

У среду, 7. октобра 2015. године, удруженом акцијом ученика, чланова Ученичког парламента и Вршњачког тима основних школа „Светозар Марковић“ и „Чибуковачки партизани“, обележена је и дечја недеља. На Тргу српских ратника одржан је маскенбал за ученике основних школа, углавном млађих разреда. Ученици наших двеју школа, Софија Стаматовски, Мина Кокеза, Јован Вељовић и Урош Атанасов, представили су пројекат „Образовање за права детета“ кроз духовит текст нашег писца Дејана Алексића. Остали ученици су кроз интеракцију са присутнима на Тргу испитивали шта је из угла деце и младих потребно у нашем граду и нашим школама да би поштовање права детета било боље.

Наставите читање

Обука о правима детета за родитеље у Нишу

Отворени клуб организовао је 11. октобра 2015. године обуку о правима детета за родитеље из ОШ” Учитељ Таса” и ОШ “Стефан Немања” из Ниша. Група је била веома заинтересована и активна. На почетку дана родитељима је предстваљен пројекат, разлика између потреба и жеља, као и повезаност потреба и права. Друга радионица обухватила је упознавање са концептом права детета, зашто је важно учити о правима детета кроз образовање и представљање Конвенције о правима детета. Родитељи су били веома заинтересовани за све врсте информација о примени Конвенције о правима детета као и Извештају Комитета о примени Конвенције о правима детета у нашој држави. Показали су посебно интересовање за досадашње резултате пројекта и заинтересованост за укључивање у конкретне акције.

Наставите читање

Oдржан координацијски састанак мреже

У Ужицу је од 2.до 4.октобра 2015. одржан координацијски састанак мреже организација и школа које реализују пројекат „Образовање за права детета“. Први дан су реализоване посете Првој основној школи и ОШ „Нада Матић“, где су приказани досадашњи резултати пројекта као и приказ пројектних активности које се реализују у школама. Гости су присуствовали часу вршњачке едукације на тему права детета, разговарали са члановима Ученичких парламената школа, упознали се са ученичким акцијама које су имале за циљ упознавање вршњака о правима детета и остваривање права. Разговарали су  са члановима Савета родитеља који су реализовали родитељске акције. Присуствовали су тематском часу на тему: „Од предрасуда и стереотипа до диксриминације и насиља“, где су наведене теме посматране из различитих углова (историја, ликовна и музичка култура, српски језик.

Наставите читање

ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

Ученице ОШ „Нада Матић“ из Ужица Сања Ђајић, Ђурђа Илић, Катарина Родић и Исидора Максимовић, које су учествовале у Програму размене у Трогену, у реализацији Ужичког центра за права детета са партнерима, планирале су акцију током боравка у Швајцарској. Крајем септембра ове године, уследила је и реализација радионице за вршњаке, ученике наше школе.

Наставите читање