Прва група ученика и наставника из Краљева отпутовала у Швајцарску

CAM02423Једна од планираних активности пројкета „Образовање за права детета“ који реализујемо у нашој школи у сарадњи са УГ „Имам идеју“ из Краљева је и програм размене који подразумева боравак ученика и наставника супервизора у Песталоци Дечјем селу у Трогену.

У среду, 29.04.2015. године, око 8.30 часова, прва група ученика и наставника из ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Чибуковачки партизани“ из Краљева кренула је на двонедељни програм размене. Ученици и наставници боравиће у Швајцарској од 30.4. до 14.5.2015. године заједно са ученицима и наставницима из Ниша. У сарадњи са координаторима из Дечјег села усаглашен је и испланиран распоред радионица у којима ће наши представници учествовати. Програм рада базиран је на радионицама у вези са дечјим правима, а током седам дана ученици ће имати и радионице интеркултуралности са децом из Молдавије и Швајцарске.

Представници ОШ „Светозар Марковић“ су:

 1. Марија Стефановић, проф. географије – супервизор
 2. Ненад Лешевић, проф. физичког васпитања – супервизор
 3. Тијана Здравковић, 7/1
 4. Татијана Раденковић, 7/1
 5. Јелена Васиљевић, 7/1
 6. Лука Јанковић, 7/1
 7. Ксенија Тодоровић, 7/2
 8. Софија Стаматовски, 7/2
 9. Виктор Милојковић, 7/2
 10. Урош Атанасов, 7/2

Представници ОШ „Чибуковачки партизани“ су:

 1. Драгана Ђоковић, проф. разредне наставе – супервизор
 2. Јелена Пауновић
 3. Тијана Еровић
 4. Мина Кокеза
 5. Димитрије Николић
 6. Анита Ковачевић
 7. Анита Вишњић
 8. Предраг Вучетић
 9. Магдалена Недовић

Свим нашим ученицима и наставницима желимо срећан пут, успешан рад и леп провод!

Подршка наставницима за примену ОПД

kv-06042015-lrg

У складу са планом активности реализације пројекта „Образовање за права детета„ за 2015. годину, 2.4. 2015. године у ОШ „ Чибуковачки партизани „ реализован је састанак тима као вид подршке наставницима за примену ОПД. Определили смо се да то буде на седници Наставничког већа како би обезбедили што већ обухват наставника а и као могућност сензитивизације наставника који до сада нису реализовали наставне јединице.

Циљ састанка је био размена искуства међу колегама у реализацији наставних јединица са елементима дечијих права . Координатор Весна Шапоњић је презентовала могућности сајта са посебним освртом на део Ресурс пакет , који садржи много квалитетних припрема за реализацију часова на тему дечијих права. Похваљену су све колеге чији се примери налазе у Ресурс пакету. У складу са стандардима квалитета реализације часова дата су додатна упутсва у вези са креирањем квалитетних припрема.

Наставници су били у прилици да се упознају и са анализом резултата анкете која је имала за циљ прикупљање података о механизмима који би осигурали квалитет часова у области ОПДа.На основу података из акете можемо закључити да већина наставника сматра да је међусобна посета часовима наставника који реализују програм један од начина за осигурање и унапређивање квалитета часова.

Следећи састанак је планиран за јун, уз присуство стручњака за област ОПД из организације „Имам идеју“.

Весна Шапоњић

школски координатор

ОШ „ Чибуковачки партизани“

Час из ресурс пакета у „Просветном прегледу“

Час учитељице Катарине Симовић из ОШ „Светозар Марковић“ из Краљева објављен је ових дана у образовном часопису „Просветни преглед“, где се каже:

„Активности из домена Конвенције о правима детета не подразумевају само упознавање деце са њиховим правима, како то често тумачи нестручна јавност. Оне подразумевају освешћивање ученика о обавезама и одговорностима које проистичу из одређених права. радионица која је приказана у овом прилогу подстакнута је недавним учешћем на семинару „Права детета у образовању“, који је одобрио ЗОУВ, 449-55/2014. Колико год смо прошли и колико год нам се чоинило да знамо пуно, сваки облик стручног усавршавања пружи нам комадић додатне подршке у раду са децом.“

Кутак дечијих права у читаоници

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у ОШ „Нада Матић“ у Ужицу, ученици VII и VIII разреда који су завршили обуку о дечијим правима планирали су своју акцију – формирање Кутка дечијих права у школској читаоници. То је место где чланови Ученичког парламента, али и сви други ученици, могу да се окупљају, договарају, планирају даље акције и разматрају нека битна питања везана за дечија права, као и за све друге аспекте школског живота. На полицама Кутка налазе се књиге о дечијим правима, као и о другим темама и питањима које су важне за њихово одрастање.

У оквиру своје акције, ученици VII и VIII разреда израђивали су на часовима ликовне културе паное на тему дечијих права. Неки од најлепших паноа красе зидове Кутка и школске читаонице.

Угледни час из српског језика

Наставница српског језика и књижевности Снежана Цветковић одржала је 24. и 25. марта 2015. године угледне часове у одељењу VI1.

Наставна јединица: „Дечаци Павлове улице“ – Ференц Молнар

Тип часа: обрада

Часовима су присуствовали: Марина Лазић, помоћница директора, Севда Рамовић, школски педагог, Мирјана Савић, професор музичке културе и Биљана Радељић, професор српског језика и књижевности.

Ученици су имали индивидуалне задатке, које су потом кроз рад у групи уобличили у заједнички став о одређеном делу романа или ликовима. Развијајући сарадњу, слушање и уважавање туђег и изношење сопственог мишљења, селектујући информације и правећи резиме, ученици су у оквиру групе откривали карактеристике и мотивацију ликова у роману и доносили закључке о поступцима и понашању. У презентацији рада група, развила се дискусија која је повезала радњу романа са свакодневним искуством, дискриминацијом и угрожавањем дечјих права и освестила саосећање и солидарност са жртвама вршњачког насиља, као и одговорност за сопствено поступање и однос према другоме и правима других. У завршном делу часа њихова размишљања и ставови повезани су са Конвенцијом о правима детета чији су чланови који се односе на дискриминацију, право на игру и изражавање истакнути у видео-презентацији.

Обука деце на тему права детета у ОШ „Нада Матић“ – Ужице

Појам људских права и права детета и упознавање са Конвенцијом о правима детета; шта су стереотипи, предрасуде, дискриминација; врсте насиља, злостављање и занемаривање детета, како их препознати и спречити; која су права, одговорности и обавезе ученика у образованом систему; на који начин ученици могу партиципирати у школском животу и учествовати у доношењу одлука које их се тичу – то су биле неке од тема дводневне обуке за ученике VI и VII разреда, која је у нашој школи одржана у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, 28. и 29. марта ове године.

Обуку су реализовале Марина Лазић и Данијела Илић Мићовић.

И УЧЕНИЦИ СЕ ПИТАЈУ

Након примене „Индекса остварености права детета у образовању“, област партиципација, у ОШ „Светозар Марковић“ у Врању израђен је Акциони план.

Реализација плана има за циљ да унапреди ученички положај и обезбеди ученичко присуство у одлучивању о стварима које су од значаја за њих.

У презентацији уџбеника учествовали су ученици од 1-8. разреда.

Ученици су имали прилику да прелистају уџбенике који су у понуди за следећу школску годину. Pазмене мишљење о уџбеницима са својим другарима, представницима издавачких кућа и наставницима и изнесу свој став.

Координацијски састанак у Нишу 20.-22.март 2015. године

У Нишу је од 20. до 22. марта 2015. годинео држан тродневни координацијски састанак партнерских организација и школа на пројекту Образовање за права детета.

Првог дана координацијског састанка у Нишу, у петак, 20. марта 2015. године организоване су и посете партнерским школама, при чему је тим пројекта „Образовање за права детета“ имао прилике да разговара са ученичким парламентом, наставницима и родитељима. У ОШ Учитељ Таса представници организација и других школа видели су приказ школе некада и сада и учествовалу на Фестивалу права детета, а у ОШ Стефан Немања присуствовали су часу математике са елементима права детета и укључили се у форум представу „Један обичан час“. Већину ових активности осмислила су и припремила деца, уз подршку школских координатора и осталих наставника који чине школски пројектни тим, као и Отвореног клуба из Ниша.

ПРАВА ДЕТЕТА У КРАЉЕВАЧКИМ ШКОЛАМА

У Краљевачким партнерским школама “Чибуковачки партизани“ и “Светозар Марковић“ имали смо динамичну седмицу у пројекту “Образовање за права детета“ удружења “Имам идеју“’. 26.02.2015., 01.03.2015. и 06.03.2015. одржане су радионице са ученицима ОШ “Светозар Марковић“ и “Чибуковачки партизани“ на тему дискриминације, превенције насиља, злостављања и занемаривања деце, сукоба права. Деца су учила и о предрасудама и стереотипима, својој партиципацији , посебно у школском животу, заступању у акцијама за права детета. Као крајњи исход сачинили су план акције.

У истој седмици. 01.03.2015. одржан је семинар “ Индикатори остварености права детета у образовању“ за наставнике обе партнерске школе. На тај начин имали су прилике да се упознају са овим документом који је уствари инструмент за процену остварености права детета у образовању. Покушали смо да идентификујемо све стандарде и мере које су неопходне за успостављање пуног поштовања права детета. Како је један од важних продуката нашег пројекта сачињавање ресурс пакета који могу користити сви наставници Србије, бавили смо се и техникама израде добрих припрема за час у образовању за права детета.

Александра Јованкин,

Имам идеју, Краљево

ОБУКА УЧЕНИКА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ

14. и 15. марта 2015. године, у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу реализована је дводневна обукa за 30 ученикa VI и VII разреда. Ученици су прошли укупно 12 радионица на теме из области права детеа – партиципација, предрасуде и стереотипи, дискриминација, насиље, права и одговорности, сукоб права, Конвенција о правима детета. Посебну пажњу смо посветили анализи Индекса остварености права детета у образовању где су ученици процењивали област Партиципација и грађанска и политичка права.

Трећи дан обуке је планиран за 18. април када ће ученици планирати акције које ће реализовати у оквиру пројекта.

Поред тога што су много научили, ученици су једногласно оценили да су се лепо дружили и забавили, о чему говоре и фотографије у прилогу.

Обуку су реализовали Оливер Човић, координатор Ученичког  парламенти и Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе.