Подршка наставницима партнерских школа у Врању за примену ОПД

У новој пројектној години је у обе партнерске школе 29.1.2015. одржан први састанак са циљем пружања даље подршке наставницима у примени образовања за права детета.

Кроз размену досадашњих постигнућа и ресурса договорено је да се током 2015. у оквиру редовне наставе на тему Права детета реализује 90 часова по школи. У обе школе ће по 45 учитеља и наставника, одржати најмање два наставна часа кроз промоцију и практиковање права детета у свим разредима .

Како се примењују права детета у Краљеву

У трећој години реализације пројекта “Права детета у образовању“ Песталоци фондације у Краљеву се успешно развија идеја практичне примене знања о правима детета.

Организација “Имам идеју“ из Краљева представља партнерску подршку основним школама “Светозар Марковић “ и “ Чибуковачки партизани“ које већ трећу годину раде на импленетацији права детета у образовању. Након дводневног семинара “Права детета у образовању“ , одржаног 7. и 8. фебруара 2015. године имамо скоро читаве колективе који су савладали основе Конвенције о правима детета. Осим семинара, наставници креирају и наставне јединице из својих предмета на којима се могу обрађивати и теме у вези са Конвенцијом о правима детета. Све идеје и успешне наставне јединице чине својевртсан ресурс пакеткоји ће бити доступан за све основне школе у Србији.

Наставите читање

Добро дошли!

naslovna

Добро дошли на блог посвећен пројекту „Образовање за права детета“. Више о самом пројекту прочитајте на страни о пројекту, а мажете нас контактитрати на страници контакт.

Препоручујемо да погледате наш сајт на адреси http://opd.org.rs.

Желимо вам леп и пријатан боравак!