СРЕДЉОШКОЛЦИ ЗА ОСНОВЦЕ – ВРШЊАЧКИ ТИМ УЦПД-а У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

У понедељак,27. фeбруара 2017. године,  у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу, одржана је радионица Вршњачког тима Ужичког центра за права детета. Више од 30 ученика петог разреда присуствовало је радионици на тему Стереотипи и предрасуде и како против њих. Наши ученици су искористили и ову прилику да прошире своја знања и свест о важним питањима која су део њихове свакодневице. Уживали смо у времену проведеном са старијим другарима и радо ћемо им поново бити домаћини. Хвала Ужичком центру за права детета! 

Наставите читање

КО ПУТУЈЕ У ШВАЈЦАРСКУ? или ИЗБОР УЧЕСНИКА ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ РАЗМЕНЕ

У току фебруара у ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу вршен је избор ученика који ће учествовати у интеркултуралној размени у Швајцарској априла 2017. године. Школски тим  пројекта „Образовање за права детета“ израдио је критеријуме за избор:

Наставите читање

САСТАНАК СА УЧЕСНИЦИМА ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ РАЗМЕНЕ И РОДИТЕЉИМА

Први родитељски састанак на коме су родитељи и ученици добили детаљне информације интеркултуралној размени у Песталоци дечјем селу одржан је 27. фебруара у ОШ „Вук Караџић“. Директорка школе говорила је о значају овог програма за све ученике школе и о томе да на пут иду ученици који су то заслужили својим радом, али и тиме што су показали мотивацију да након повратка своје новостечено знање поделе са осталим ученицима ове и других школа у Књажевцу.

Наставите читање

Обука наставника „Примена приручника и ресурс пакета о правима детета у настави-ТРАНСФОРМАТИВНИ ДИЈАЛОГ“ у партнерским школама, у Врању

У циљу подршке наставницима да унапреде квалитет часова о правима детета, у оквиру пројекта Образовање за права детета, 10. фебруара 2017. је реализована обука за 30 наставника из основних школа „Светозар Марковић“ и „Јован Јовановић Змај“, у Врању.

Водитељица обуке Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета је подстакла присутне наставнике да у настави примењују технику трансформативног дијалога и да и на тај начин подстичу код својих ученика развој критичког мишљења.

Наставите читање

Обука наставника „Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља“

Jеднодневну, акредитовану обуку “Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља” добило је бесплатно, 30 наставника ОШ „Светозар Марковић“ и „ОШ Јован Јовановић Змај“, у Врању у оквиру пројекта Образовање за права детета. Обука је реализована 09. фебруара 2017. у просторијама Змајеве школе, у Врању. Водитељица  обуке била је Јелена Жунић Цицварић iz Ужичког центра за права детета. Обуци је присуствовала и локална координаторка пројекта Сузана Пантовић из УГ „NEXUS-Vranje“.

Наставите читање

Извештај о реализацији интерног стручног усавршавања

Интерно стручно усавршавање на тему Израда задатака, материјала и наставних средстава – обезбеђивање подршке процесу учења, реализовано је у ОШ „Митрополит Михаило“ 07. и 08. фебруара 2017.године у оквиру свих стручних већа.

Блумову таксономију смо обновили и применили кроз интерактивне методе, користећи различите врсте и нивое мишљења.Учесници су у оквиру малих група процењивали и разврставали готове примере задатака – примењивали су своја знања, анализирали, вредновали.

Наставите читање

Акције Ученичког парламента у реализацији Акционог плана у оквиру пројекта Образовање за права детета у ОШ „Нада Матић“

Ученички парламент ОШ „Нада Матић“ из Ужица активно је учествовао у процени остварености права детета у школи и креирању Акционог плана, у циљу унапређивања остварености истих. У складу са планираним активностима, Ученички парламент, у периоду од октобра до децембра 2016. године, реализовао је неколико акција у циљу афирмисања позитивних вредности и превенције вршњачког насиља.

Наставите читање

Реализација Акционог плана у ОШ „Нада Матић“

У оквиру реализације Акционог плана  у ОШ „Нада Матић“ постављено је седам инфо табли у холовима школе и пет табли у ИО Гостиница у циљу благовременог и потпуног информисања ученика, родитеља и наставника. Такође, у циљу информисања и превенције насиља постављене су панои са врстама и нивоима насиља у свакој учионици и холовима матичне школе и издвојеног одељења.

Наставите читање

БИГ БЕН У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ

Једна од активности планираних Акционим планом у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу је била и осликавање зида у простору школе по жељи ученика. Уз помоћ наставника Драгана Вићентића, ученици су осмислили и осликали  зид у кабинету за енглески језик. На тај начин су и сами допринели изгледу простора у коме проводе време и учествовали у уређењу учионичког простора. Сада сви заједно уживамо у новом амбијенту, а ту су и бројне идеје за уређење осталих учионица!

Наставите читање

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА – СПОЈ ЛЕПОГ И КОРИСНОГ

У Првој основној школи краља Петра II у Ужицу, у оквиру реализације Акционог плана израђеног након процене Индекса остварености права детета у  образовању, одржана је прва у низу креативних радионица које имају за циљ израду асистивних наставних средстава. У радионици су учествовали ученици и наставници школе. Њихова креативност и труд су дали сјајне резултате.

Наставите читање