Logo
Deca

Индекс

Prirucnik Indeks

Индикатори остварености права детета у образовању (ИНДЕКС)

Индекс је инструмент за процену остварености права детета у образовно-васпитном систему. Треба да помогне свим актерима образовног система да: а) препознају своје одговорности и улоге у процесу остваривања права детета дефинисаних Конвенцијом; б) на ефикасан и разумљив начин изврше процену остварености стандрада права детета које дефинише Конвенција у домену својих одговорности; ц) на основу резултата процене остварености стандарда планирају кораке које ће предузети ка остваривању оних права детета која не задовољавају постављене стандарде.

Овај документ идентификује све неопходне стандарде и мере неопходне за успостављање пуног поштовања права детета, како би носиоци одговорности могли на ефикасан начин да врше процену остварености датих стандарда у оквиру својих надлежности и делокруга рада и имају јасан преглед онога шта је потребно учинити како би се права детета поштовала.

Посебно преузмите чек листе по областима.

Област 0
Системске мере за остваривање ПД у ОВ систему

Преузми чек листе

Област 1
Право на образовање и квалитет образовања

Преузми чек листе

Област 2
Партиципација и грађанска и политичка права

Преузми чек листе

Област 3
Право на заштиту од дискриминације

Преузми чек листе
kids image
OK Nis
Nexus
UCPD
Imam ideju
CKR Knjazevac
Pestalozzi
Ministarstvo prosvete
Прочитајте писмо подршке министарства просвете
Пројекат финансијски подржава Песталоци дечја фондација.
Сва права задржава мрежа партнерских организација на пројекту "Образовање за права детета".