Наставну јединицу са прилозима преузмите кликом на табелу.
Кликом на назив колоне у врху табеле можете извршити сортирање по било ком аргументу.

Повратак на страну "РЕСУРС ПАКЕТ"

Редни
број

Предмет

Наставна јединица

Разред

Аутор/ка

Школа и место

1.

Српски језик

"Лав и миш" Езоп

I

Драгана Голубовић

ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања

2.

Српски језик
(ЧОС, Грађанско васп.)

Реченице по облику

II

Ирена Сретић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

3.

Српски језик

Велимир Милошевић: „Најдража шетња“

II

Илинка Милановић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

4.

Српски језик

Ружно паче- Х.К.Андерсен (може се обрађивти
и у IV р. у оквиру исте наставне јединице)

II

Биљана Богдановић

Прва основна школа краља Петра II, Ужице

5.

Српски језик

Стеван Раичковић:
„Бајка о ливади и скакавцима“

II

Љиљана Оташевић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

6.

Час одељењског старешине

Да ли су наша права угрожена?

II

Марина Цветковић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

7.

Српски језик

Субјекат и предикат

II

Јасмина Станојковић

ОШ „Јован Јовановиц Змај“, Врање

8.

Свет око нас

Занимања људи

II

Нела Митић и Емануела Милетић

ОШ „Вук Караџић“, Књажевац

9.

Грађанско васпитање,
Час одељењског старешине

Kад деца крше права детета

II-IV

Гордана Ђајић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

10.

Час одељењског старешине,
Грађанско васпитање

Насиље, врсте насиља

III

Драгана Живановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

11.

Српски језик

Тражим помиловање – Владимир Андрић

III

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

12.

Грађанско васпитање,
Час одељењског старешине

Батине

III-V

Јасмина Мајсторовић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

13.

Српски језик

Управни и неуправни говор

III

Драгана Живановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

14.

Српски језик

Писање речце НЕ уз именице, глаголе и придеве

III

Татјана Петровић

ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања

15.

Природа и друштво

Права детета

III

Саша Митровић

ОШ „Светозар Марковић“, Врање

16.

Природа и друштво

Права детета

III

Тамара Милорадовић

ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево

17.

Народна традиција

Бабине–колевка

IV

Марина Аранђеловић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

18.

Ликовна култура

Цртеж од речи

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

19.

Ликовна култура

Нови медији – фотографија „усликаћу-испричаћу“

IV

Милена Младеновић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

20.

Српски језик

„Дечји законик“, Милован Данојлић

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

21.

Српски језик

„Пепељуга“ (Одломак из истоимене драме)
Александар Поповић

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

22.

Музичка култура

„Принцеза“ С. Малушић

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

23.

Час одељењског старешине

Наш Буквар дечјих права (Буквар дечјих права IV2)

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

24.

Енглески језик

Спорт: Из задовољства (Sports: Just for fun)

IV

Валентина Николић

ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања

25.

Природа и друштво

Демократски односи и права детета

IV

Марина Аранђеловић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

26.

Српски језик

Књижевност: Успомене, доживљаји, сећања...
Милутин Миланковић

V

Тијана Ранђеловић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

27.

Српски језик

Десетица-Иван Цанкар

V

Ана Џодић

ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево

28.

Ликовна култура

Визуелно споразумевање,
стрип на тему дискриминације

V

Оливера Шуљагић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

29.

Час одељењског старешине

Појам и врсте насиља

V-VIII

Данијела Дуковић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

30.

Час одељењског старешине

Препознавање облика насиља

III-VII

Индира Станковић

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање

31.

Енглески језик

Упознавање са Конвенцијом о правима детета

VI

Миланка Стојковић и ученици 6.разреда

ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево

32.

Биологија

Ваљкасти црви

VI

Марина Андрић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

33.

Енглески језик

Lord of the Flies

VI

Мирослав Мишић

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање

34.

Енглески језик

I didn`t do it – The Ballad of Billy Magee (1 и 2 час)

VI

Бранка Аџић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

35.

Немачки језик

Freizeit und Hobbys (Слободно време и хобији)

VI

Марина Марјановић

Прва основна школа краља Петра II, Ужице

36.

Српски језик

Говорна вежба
„Осетио сам да ми је људско право угрожено“

VI

Татјана Марковић

ОШ „Светозар Марковић“, Врање

37.

Математика

Учимо о тимском раду и подударности троуглова
(ставови подударности)

VI

Милица Поповић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

38.

Математика

Проценти и примене

VI

Анета Николић

ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања

39.

Географија

Структура светског становништва

VI

Слободан Алексић

Прва основна школа краља Петра II, Ужице

40.

Енглески језик

Different customs

VII

Мирослав Мишић

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање

41.

Српски језик

Дневник Ане Франк 1

VII

Ивана Станојевић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

42.

Српски језик

Дневник Ане Франк 2

VII

Ивана Станојевић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

43.

Српски језик

Крвава бајка - Десанка Максимовић

VII

Ивана Станојевић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

44.

Географија

Западна Африка

VII

Ивана Миловановић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

45.

Грађанско васпитање

Породица, школа, локална заједница
– заједнице у којима живимо (права појединца)

VII

Тијана Ранђеловић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

46.

Грађанско васпитање

Дете као грађанин

VII

Марија Тодоровић

ОШ „Учитељ Таса”, Ниш

47.

Информатика и рачунарство

Самостална израда презентације

VII

Бојан Богојевић

ОШ „Вук Караџић“, Књажевац

48.

Математика

Учимо о правима детета решавајући математичке задатке

VII

Домника Трајковић

ОШ „Светозар Марковић“, Врање

49.

Математика

Питагорина теорема

VII

Снежана Ђорђевић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

50.

Географија

Географски положај, природно-географске
и друштвено економске одлике Азије

VII

Вера Обрадовић

ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево

51.

Географија

Аустралија, друштвено-економске одлике

VII

Стевка Жунић

Прва основна школа краља Петра II - Ужице

52.

Хемија

Наставна јединица „Структура атома“
(Учимо о партиципацији решавајући хемијске задатке)

VII

Марко Јевтић

ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево

53.

Италијански језик

L’agnello rimbalzello
- l’analisi della storia, I diritti d’infanzia

VII

Јелена Бишевац

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

54.

Француски језик

OKAPI forum - Nous sommes contre la violence
(Окапи форум – Ми смо против насиља)

VII

Биљана Јовчић

ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања

55.

Ликовна култура

Обједињавање покрета,игре извука (стрип)

VII

Кристина Трујић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

56.

Грађанско васпитање

Радимо заједно

VII-VIII

Јелена Стојковић

ОШ „Светозар Марковић“, Врање

57.

Биологија

Екосистеми копнених вода; загађивање и могућност заштите

VIII

Марина Андрић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

58.

Математика

Уводни час : Математички модел мишљења и закључивања
- права и обавезе ученика

VIII

Душица Марковић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

59.

Математика

Једначине и њихова примена

VIII

Маја Лазаревић

ОШ „Вук Караџић“, Књажевац

60.

Географија – биологија

Старосна структра, популација и њене особине

VIII

Ивана Миловановић и Марина Андрић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

61.

Српски језик

Деца – Иво Андрић

VIII

Ивана Станојевић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

62.

Српски језик

Језици националних мањина

VIII

Маја Војиновић и Мирјана Светозаревић

ОШ „Вук Караџић“, Књажевац

63.

Физика

Заштита од радиоактивног зрачења

VIII

Невенка Арсић

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање

64.

Енглески језик

Усвајање појединих чланова Конвенције о правима детета
током часа енглеског језика: Module 5, Unit 10, Extra exercises,
extra reading (Victorian Britain)

VIII

Весна Шућур

ОШ „Светозар Марковић”, Краљево

65.

Енглески језик

Challenges

VIII

Марија Ивановић Божић,
Драгана Љубисављевић, Ивана Кос

ОШ „Вук Караџић“, Књажевац

66.

Енглески језик

„Bullying“ (Силеџијство)

VIII

Татјана Милутиновић, Јелена Милошевић

ОШ „Вук Караџић“, Књажевац

67.

Енглески језик

Victorian Britain

VIII

Јелена Максимовић

Прва основна школа краља Петра II, Ужице

68.

Италијански језик

Che facciamo dopo la scuola?

VIII

Милица Мариновић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

69.

Ликовна култура

Визуелна метафорика, плакат за промоцију права детета

VIII

Оливера Шуљагић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

70.

Ликовна култура

Визуелно споразумевање, прича у сликама
(или у 7.разреду: Композиција у простору)

VI-VII

Оливера Шуљагић

ОШ „Нада Матић“, Ужице

71.

Историја

Последице Другог св.рата

VIII

Гордана Јовчић

ОШ „Митрополит Михаило“, Сокобања

72.

Географија

Африка: друштвено-економске одлике

VII

Госпава Топаловић

Прва основна школа краља Петра II - Ужице

73.

Српски језик

Бранислав Нушић, Аутобиографија - I час

VI

Светлана Мердар

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

74.

Грађанско васпитање

Договарање у породици

III

Марија Недељковић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

75.

Информатика и рачунарство

Форматирање текста

IV

Марија Николић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

76.

Музичка култура

Сети се шта смо научили

IV

Златана Зарић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

77.

Српски језик

Женидба врапца Подунавца

III

Катарина Симовић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

78.

Oдељењска заједница

План акције

III

Катарина Симовић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

79.

Физичко васпитање

Одбојка - Игра 6:6

VII

Ненад Лешевић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

80.

Грађанско васпитање

Имам право на своје право

VII

Тијана Патрић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

81.

Грађанско васпитање

Права и одговорности у заједници - Место за игру

III

Биљана Бошковић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

82.

Српски језик

"Еј како бих", Драгомир Ђорђевић

II

Ирена Ђорђевић

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево

83.

Српски језик

„Фифи”, Драган Лукић

I

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

84.

Математика

Учиш матиш да себе и друге схватиш

VIII

Душица Марковић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

85.

Час одељењског старешине

Различити, а једнаки

II

Новица Миладиновић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

86.

Природа и друштво

Основе здравог живота

IV

Драгана Филиповић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

87.

Српски језик

„Капетаница небодера“, Драган Лукић

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

88.

Српски језик

Управни говорћ

III

Ирена Сретић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

89.

Географија

Земље балканског полуострва

VI

Ивана Миловановић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

90.

Биологија

Право на здраву животну средину и информисаност и учешће у јавности

VIII

Марина Андрић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

91.

Физичко васпитање

Елементарна игра- „Између две ватре“

IV

Драгана Живановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

92.

Српски језик

„Кроз мећаву“, Петар Кочић

VIII

Ивана Станојевић

ОШ „Учитељ Таса“, Ниш

93.

Српски језик

„Бодљикава прасад“, А. Шопенхауер

I

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

94.

Еколошка секција

Утицај човека на животну средину (вода, ваздух, земљиште, бука)

I

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

95.

Музичка култура

„Рођенданска песма“, Непознати аутор

I

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

96.

Ликовна култура

Биће из моје маште - борац за моја права

IV

Марија Миловановић

ОШ „Стефан Немања“, Ниш

97.

Тимска настава

Размера

V

Домника Трајковић, Милијана Мишић и Зоран Трајковић

ОШ „Светозар Марковић“, Врање

98.

Српски језик

Читање и писање; рецитовање

I

Миомир Дејановић-МиДеј

ОШ „Светозар Марковић“, Врање

00.

ИДЕЈЕ за креирање наставних јединица прожетих правима детета

Преузмите радни материјал за реализацију радионице који се састоје од припреме и прилога

Ова наставна јединица нема прилоге!