Logo
Deca

Приручници

Prirucnik deca

Права детета у образовном систему - приручник за наставнике за рад са децом виших разреда основне школе

Приручник је целовит образовни пакет у области права детета намењен наставницима основних школа за непосредан рад са ученицима виших разреда, а може се реализовати на часовима одељењске заједнице, грађанског васпитања, у раду са ученичким парламентима или као ваннаставна активност.

У оквиру нашег пројекта, “Oбразовање за права детета”, приручник користимо и да оснажимо ученичке парламенте за заступање права детета у својим школама, на покретање конкретних акција за остваривање права детета у школи или локалној заједници. Будући да је овакав тип образовања могућ и потребан и на старијим узрастима погодан је и за рад са ученицима средњих школа, омладинских група, а могу га користити и организације и институције које се баве или организују сличне програме за децу и младе.

Prirucnik nastavnici

Права детета у образовању - приручник за обуку запослених у образовању

Како би што већи број професионалаца који раде са децом и за децу прошао обуку о правима детета, Ужички центар за права детета и партнери желе да едукују и оснаже запослене у образовању да: образују децу о правима детета кроз редовну наставу; активно примењују концепт права детета у свакодневном школском раду; уочавају ситуације кршења права детета и раде на унапређивању права у образовању.

Приручник је настао на основу до сада већ примењиваних акредитованих програма образовања који су од стране професионалаца процењени као веома корисни инструменти за рад и као такви дали позитивне резултате у пракси. Претежни део програма чине материјали и радионице које су развили стручњаци из Ужичког центра за права детета и Центра за права детета.За потребе припреме приручника ови материјали су модификовани ради примене у образовном систему, и обогаћени новим садржајима који одговарају на потребе и изазове у процесу образовања професионалаца у области права детета.

Vodic PD

Кратак водич кроз права детета/ученика у образовном систему (основна и средња школа)

У савременом свету стицање знања и вештина потребних за живот нису више одговорност само породице. У највећој мери процес образовања одвија се кроз организовани систем за чије функционисање је одговорна држава. Како деца проводе пуно времена у образовно-васпитним установама, постаје нарочито значајно обезбедити да у овом систему сва њихова права буду испуњена, а када то није случај, да постоје поступци за заштиту истих.

Брошура је првенствено намењена деци старијих разреда основне школе и средњошколцима, родитељима деце, али и наставницима, ради лакшег препознавања и остваривања права. Мислим да може бити користан и свима онима који раде са децом и којима се деца могу обратити ради помоћи и подршке у току образовања. Идеја је да информације буду кратке јер је сврха прилога да буде практично средство у свакодневим ситуацијама у којима се деца могу наћи у школи.

У брошури можете пронаћи информације о правима која имају деца у оквиру образовног система, информације о обавезама и одговорностима ученика. Описане су санкције и поступци у којима се оне утврђују.

kids image
OK Nis
Nexus
UCPD
Imam ideju
CKR Knjazevac
Pestalozzi
Ministarstvo prosvete
Прочитајте писмо подршке министарства просвете
Пројекат финансијски подржава Песталоци дечја фондација.
Сва права задржава мрежа партнерских организација на пројекту "Образовање за права детета".